Wat is droominterpretatie?

Interpretatie van midzomernachtdromen

Beeldbron: Edwin Henry Landseer

Dromen zijn per definitie een reeks beelden, gebeurtenissen, sensaties en ideeën die in je opkomen als je slaapt. Verschillende soorten dromen komen naar mensen toe wanneer ze zich in verschillende stadia en slaapniveaus bevinden. Het doel van dromen moet nog wetenschappelijk worden bewezen, hoewel ze in de loop der jaren veel religieuze, wetenschappelijke en filosofische belangstelling hebben gewekt.

Er zijn dromen die levendiger zijn dan andere en het belangrijkste verschil tussen deze twee is de slaapfase waarin ze voorkomen. In de slaapfase met snelle oogbewegingen zijn de dromen die optreden meestal levendiger en gedenkwaardiger in vergelijking met de dromen die optreden in andere stadia van de slaap. In de meeste gevallen duren dromen langer als de nacht donkerder wordt en in de meeste gevallen hebben mensen gemiddeld 3-5 dromen per nacht, met uitzondering van enkele die tot 7 dromen hebben.

Dromen zijn voor veel mensen mysterieus en dit is de reden waarom steeds meer mensen zich wagen aan de studie van dromen. Zo zijn ze beter in staat om meer over dromen uit te leggen. De wetenschappelijke studie van dromen wordt aangeduid als: oneirologie.

Wat is droominterpretatie?

Hoewel wetenschap en religie niet volledig in staat zijn geweest om een ​​nauwkeurige interpretatie van dromen te geven, hebben mensen in de loop der jaren methoden ontwikkeld om betekenissen aan dromen te geven. In veel samenlevingen worden dromen beschouwd als communicatie tussen bovennatuurlijke wezens en mensen. Dromen zijn daarom beschouwd als bovennatuurlijke krachten te betrekken en de interpretatie van mensen werd daarom gedaan door mensen waarvan werd aangenomen dat ze bovennatuurlijke krachten hadden. Dit was echter in het verleden. Tegenwoordig hebben verschillende stromingen, neurobiologie en psychologie theorieën bedacht over de betekenis van dromen en hoe dromen te interpreteren. De meeste theorieën die tegenwoordig worden gebruikt om dromen te interpreteren, zijn gebaseerd op de freudiaanse theorie van dromen in landen.

Geschiedenis van droominterpretatie

Sinds de beschaving interpreteren mensen dromen. Vanwege de grote diversiteit en het isolement van menselijke beschavingen in de vroege jaren, interpreteerden verschillende mensen in verschillende regio's dromen anders. Volgens de oude Egyptenaren werden dromen bijvoorbeeld beschouwd als berichten van de goden. Records die 1300 v.Chr. uit een droomboek werden teruggevonden, bevatten meer dan 200 berichten die door de goden aan de oude Egyptenaren waren afgeleverd. De droomuitleggers in het oude Egypte vertaalden dromen als tegenpolen van echte dromen. Een droom over droogte, honger en hongersnood zou bijvoorbeeld worden vertaald in de betekenis dat er overvloed en productiviteit zal zijn. Een andere theorie die door oud-Egyptische droomuitleggers werd gebruikt, was dat dromen een verslag waren van de avonturen die door de ziel werden ondernomen toen het lichaam in slaap viel. In andere Afrikaanse samenlevingen werden en worden dromen nog steeds beschouwd als belangrijk en onderdeel van het dagelijks leven. De Zoeloes geloofden bijvoorbeeld dat gevechten in dromen echt plaatsvonden in het wakkere leven en gebruikten deze theorie om uit te leggen waarom krijgers pijnlijke spieren wakker maakten.

Oude Grieken en Romeinen deelden ook enkele overtuigingen met de oude Egyptenaren. Ze geloofden ook dat dromen belangrijk waren en berichten van superieure wezens. Dit geloof werd gedeeld door bijna alle scholen in de menselijke beschaving die gericht waren op het nauwkeurig interpreteren van dromen in de eerste jaren van de beschaving. De oude Grieken en Romeinen weken echter een beetje af van de andere opvattingen van de Egyptenaren over dromen. Ze geloofden dat dromen goddelijke boodschappen waren en ze richtten zelfs heilige plaatsen op waar mensen naartoe zouden gaan om te dromen. Deze mensen kregen brouwsels en kruiden toegediend om slaap op te wekken en de dromen die ze hadden werden als profetieën beschouwd. In de latere jaren van de beschaving werd door de Grieken ook een andere theorie ontwikkeld over droomsymbolen en droomanalyse. Plato schreef in een artikel dat dromen optreden wanneer de ziel in slaap is en de stem van de rede tot zwijgen is gebracht. Wanneer dit gebeurt, ontwaakt het ingetogen beest in de mens en probeert het alleen zijn instincten te vervullen zonder voorzichtigheid en schaamte. Dit verklaart waarom sommige dromen erg wild en onrealistisch zijn in het wakkere leven.

Moderne interpretatie van dromen

In moderne tijden is de interpretatie van dromen sterk afgeleid van de oude Romeinse en Griekse theorieën. Naast deze theorieën, redeneert de moderne droominterpretatie dat dromen niet alleen geprofeteerde gebeurtenissen en voorspellingen van de toekomst zijn. Volgens een artikel geschreven door Jung over de moderne interpretatie van dromen, sluiten dromen en de mensen die ze ervaren elkaar niet uit. Behalve dat het onmogelijk is om de droom van de dromer te scheiden, is er ook geen nauwkeurige en directe manier om een ​​droom te interpreteren. Dit betekent daarom dat elke droom uniek is voor de dromer en hoewel twee mensen exact dezelfde droom hebben ervaren, kan er een andere vertaling zijn naar dezelfde droom.

Waarom mensen dromen laten interpreteren

Over het algemeen denken de meeste mensen dat dromen een zeer belangrijke rol spelen in het menselijk leven. Er zijn mensen die dromen heel serieus nemen en ze geloven dat alle dromen een diepere betekenis hebben. In de meeste gevallen hebben dromen die mensen hebben de neiging om hun beslissingen in het echte leven te beïnvloeden. Sommige mensen kunnen bijvoorbeeld hun reizen, vluchten en andere activiteiten annuleren omdat ze dromen hadden waarin slechte dingen met hen gebeurden tijdens deze activiteiten. In de meeste gevallen annuleren deze mensen hun eerder geplande activiteiten vanwege de dromen, zelfs zonder formele waarschuwing van de autoriteiten over de mogelijkheid van risico.

Gebruikelijke methoden voor het interpreteren van dromen

Zoals hierboven vermeld, zijn dromen complex en mysterieus en het is erg moeilijk om dromen nauwkeurig te interpreteren, laat staan ​​ze te begrijpen. Dromen hebben de neiging erg vluchtig te zijn en de inhoud van de droom kan zeer snel veranderen, zodat het onmogelijk kan zijn om het patroon van dromen te vinden. De inhoud kan ook heel levendig en angstaanjagend zijn met bizarre kenmerken en gebeurtenissen, waardoor veel mensen er sterk van overtuigd zijn dat dromen een diepere betekenis hebben. Hoewel de wetenschap niet helemaal in staat is geweest een demonstratie te geven van het doel van dromen, hebben onderzoekers en experts het tegendeel bewezen; dromen hebben een betekenis. Er zijn verschillende stromingen die worden gebruikt als methoden voor het interpreteren van analyses en sommige worden hieronder vermeld.

Domhoff

Bill Domhoff over droominterpretatie

Deze denkrichting stelt dat dromen een weerspiegeling zijn van het wakende leven van het individu. volgens Domhoff, een expert in dromen en droominterpretatie, dromen zijn het resultaat van neurologische processen in de hersenen, en de inhoud van dromen weerspiegelt daarom de zorgen en gedachten van het individu tijdens het wakkere leven. Een gemiddelde van 70-100 van de droominhoud van een individu kan worden gebruikt om een ​​globaal psychologisch beeld van het individu in het echte leven te geven. Dit kan worden vertaald naar ongeveer 1,000 dromen om een ​​zeer nauwkeurig beeld te geven van iemands mentale toestand. De nauwkeurigheid van deze foto kan net zo nauwkeurig zijn als de vingerafdrukken van het individu.

hal

Calvin S Hall over droominterpretatie

Calvin S. Hall gedocumenteerd dat dromen slechts een onderdeel zijn van een cognitief proces en dat dromen die door de hersenen worden gezien, concepten zijn van de elementen waarmee we in het wakkere leven omgaan. Volgens deze theorie is het belangrijkste doel van droominterpretatie niet alleen om de droom te begrijpen, maar ook om meer te weten te komen over de betrokken persoon. Om een ​​nauwkeurig beeld van beide te krijgen, is het belangrijk om na te denken over de acties waarbij het individu betrokken was tijdens de droom en de figuren en objecten in de droom. Het is ook belangrijk om de feitelijke interacties tussen het individu en deze objecten in hun droom en ook de setting van de droom te begrijpen en een duidelijk beeld te krijgen.

Carey Morewedge en Michael Norton

Deze twee zijn onderzoekers en hebben een experiment opgezet waarbij 1,000 mensen uit Zuid-Korea, de VS en India betrokken waren. Een paar van deze mensen, voornamelijk studenten van de hogeschool en universiteit, geloofden dat dromen simpele reacties van de hersenen zijn op willekeurige en normale stimulaties. Een grotere populatie van de mensen die bij het onderzoek betrokken waren, zei echter dat dromen een weerspiegeling zijn van de verlangens en drang van het individu. uit de studie, werd ook ontdekt dat het gewicht dat door veel mensen aan dromen wordt gehecht, afhangt van hun individuele vooroordelen. Mensen hebben bijvoorbeeld de neiging om de slechte dromen die ze hadden over mensen die ze haten en niet leuk vinden, en goede dromen van de mensen van wie ze houden en waar ze dol op zijn, te onthouden en serieus te nemen. De interpretatie van de dromen door individuen wordt ook beïnvloed door de huidige situaties van de individuen, overtuigingen die ze hebben over zichzelf en andere mensen om hen heen, en ook hoe ze de wereld om hen heen waarnemen. Al deze factoren bepalen hoe verschillende mensen verschillend reageren op verschillende soorten dromen die ze hebben.

Conclusie

Dromen zijn en blijven mysterieus voor het menselijk brein om over na te denken en het enige dat overblijft is speculatie over wat dromen zijn en wat ze betekenen. Hoewel dromen misschien geen enkele betekenis hebben, zijn ze enorm de toekomst bepalen van veel mensen. Afhankelijk van de ernst die aan dromen wordt gehecht, kunnen ze uiteindelijk een self-fulfilling prophecy worden. Mensen interpreteren dromen anders en de realiteit van de droom tot het echte leven van het individu varieert sterk, afhankelijk van hun geloof over dromen.

Recente Nieuws